Untitled Document
شنبه: 24 مهر 1400
-A A +A

شما اینجا هستید

مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان پذيرفته شده آزمون سراسری 1391

   


  بسمه تعالي

  مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان پذيرفته شده آزمون سراسري 1391

  1) اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان و يك برگ فتوكپي آن كه نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد.

  2) اصل مدرك و ياگواهي تحصيلي متوسطه سال ماقبل ديپلم و دوسال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان و يك برگ فتوكپي آن كه بخش وشهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي سال  ما قبل ديپلم و بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد.

  3) اصل گواهينـــامه پايان دوره پيش دانشگاهي ياگواهي آن براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه بامهرو امضاء مديرمركز پيش دانشگاهي ويكبرگ فتوكپي آن كه نوع گواهينامه  پيش دانشگاهي،  بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد.

  تبصره1 : دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي بايد حداكثر تا پايان شهريور ماه 1391 موفق به اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهي شده باشند. در غيراينصورت مجازبه ادامه تحصيل نخواهند بود و قبولي آنان كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

  تبصره2- با توجه به برگزاري امتحانات مرحله نهايي دوره پيش‌دانشگاهي در دهه سوم شهريورماه ، در صورتي كه پذيرفته‌شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي پيش‌دانشگاهي نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها تعهد لازم مبني بر ارائه گواهي اتمام دوره پيش‌دانشگاهي تا سه هفته بعد از پايان تاريخ ثبت نام (15مهر ماه) اخذ خواهد شد. بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ تعيين شده قبولي اين دسته از پذيرفته‌شدگان لغو ميگردد.

  4) اصل مدرك ديپلم و يا گواهي ديپلم متوسطه و سال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه با مهر وامضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان و يك برگ فتوكپي آن كه بخش محل اخذ ديپلم و بخش محل اخذ مدرك سال ماقبل ديپلم نظام جديد در آن مشخص شده باشد .

  تبصره: اصل يا گواهي پايان دوره 3 ساله (ديپلم) نظام جديدآموزش متوسطه حاوي نمرات كتبي دروس امتحانات دیپلم براي داوطلباني كه ديپلم متوسطه نظام جديد خود را در يكي از سال‌هاي 1384 ، 1385، 1386، 1387، 1388،1389 و یا 1390 در رشته‌هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي اخذ نموده اند.

  تذکر مهم: بر اساس مصوبه شانزدهمین جلسه کارگروه ماده 4قانون پذیرش دانشجو(مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی) در آزمون سراسری سال 1391 سوابق تحصیلی دیپلمه های نظام جدید آموزش متوسطه(ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) سال‌هاي 1384 ، 1385، 1386، 1387، 1388، 1389 و 1390 که امتحانات آنان به صورت کتبی و سراسری برگزار شده است تا میزان 25% با تاثیر مثبت در گزینش نهایی اعمال گردیده به این ترتیب برای هر داوطلب دو نمره کل یکی بدون تاثیر سوابق تحصیلی و دیگری با تاثیر آن ساخته شده و نمره بالاتر ملاک گزینش داوطلب قرار گرفته است.

  5) اصل و ياگواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور باقيد تاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تا تاريخ 31/6/1391) كه در آن بخش و شهرستان محل اخذ مدرك كارداني مشخص شده باشد، بانضمام تصوير آن .هم چنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه و سال ما قبل ديپلم متوسطه  با مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، بانضمام يك برگ تصوير آن .

  تبصره: مدرک کاردانی دانش آموختگان دوره های کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل واقع می شود. بدیهی است واحد های درسی گذرانده شده این داوطلبان مطابق ماده 63 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی مصوب جلسه 399 مورخ 14/2/1376 شورای عالی برنامه ریزی قابل معادل سازی نمی باشد.

  6) ارائه اصل گواهینامه انجام خدمات قانونی مقرر (طرح لایحه نیروی انسانی ) برای پذیرفته شدگان دارای مدرک کاردانی گروه آموزشی پزشکی که پایان طرح نیروی انسانی آنان تا تاریخ 31/6/90 و یا 30/11/90 می باشد.

  7) اصل شناسنامه و کارت ملی يكبرگ فتوكپي از تمام صفحات آن.

  8) شش قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري.

  تبصره: 12 قطعه عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری منحصرا برای برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می گردد.

  9) مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را با توجه به مقررات وظيفه عمومي مندرج در دفترچه راهنمای شماره 1 آزمون سراسري سال 1391 مشخص كند (براي برادران).

  10) اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت.

  11) اصل و کپی دفترچه بیمه(در صورت دارا بدون) اعم از خدمات درمانی، تامین اجتماعی، ارتش و ... برای پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی گروه آموزش پزشکی.

  12) معرفــي نامه هاي مشروحه ذیل لازم است حــداكثر تا قبل از انتخاب واحد براي نيمـسال دوم سال تحصيلي جــاري (نيمــسال دوم سال تحصيلي 92-1391)توسط پذيرفته شدگان و يا از طريق ارگان ذيربط به دانشگاه يا مــوسسه آموزش عالي مربوط تحويل گردد، درغير اين صورت از ثبت نام آنان براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري ممانعت بعمل خواهد آمد و قبولي آنان «كان لم يكن» تلقي مي گردد.

  1-12) معرفی نامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا وزارت جهاد کشاورزی با امضاء و مهر هریک از روسای ارگان های مسئول که در آن قید شده باشد، داوطلب با توجه به ماده 1 و تبصره های 4 گانه آن در آئین نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و سایر شرایط مندرج در آئین نامه مذکور، واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان می باشد.

  تبصره: براساس هماهنگي هاي انجام شده ، گواهي هاي مربوط به رديف 1-12  توسط ارگان هاي ذيربط بطور يكجا به موسسه آموزش عالي محل قبولي پذيرفته شدگان ارسال خواهدشد.

   توضيح بسيار مهم :باتوجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به  امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه ذيل پذيرفته شده اند مي رساند، در زمان ثبت نام ملزم به ارائه تاييديه سهميه ثبت نامي نمي باشند و ملاك عمل براي ثبت نام همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد. بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته شده اي  از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران مورد تاييد قرار نگيرد تا قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.

  13) اصل فیش واریزی مربوط به مابه التفاوت وجه ثبت نام آزمون سراسری سال 1391.

  ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران شامل سهميه هاي ذيل مي باشد:

  1- سهميه شاهد شامل : فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر ، جانبازان عزيز با جانبازي 70 درصد به بالا ، فرزند جانبازان عزيز با جانباري 50 درصد به بالا و فرزند آزادگان عزيز.

  2- سهميه خانواده شهدا : شامل پدر، مادر ، برادر و خواهر شهيد .

  3- سهميه رزمندگان : شامل همسران  معظم شهدا و‌يا مفقودالاثر‌،‌همسران آزادگان عزيز‌،همسران جانبازان عزيز با ‌جانبازي‌50 درصد به بالا .

  4- سهميه جانبازان : شامل جانبازان عزيز با جانبازي 25 الي 69 درصد.

  5- سهميه آزادگان : شامل آزادگان عزيز.

  6- سهميه فرزندان و همسران جانباز با جانبازي 25 تا 49 درصد.

  14) فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال (معادل پنجاه هزارتومان) به حساب سیبا بانک ملی شماره 0105923198003 به نام دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.

  علاوه بر مبلغ 500.000 ريال بايد مبلغ 50.000 ريال جهت پرداخت هزينه هر واحد به شرح ذیل پرداخت نمايند.

   

  ردیف

  عنوان رشته

  نوع دوره

  ظرفیت

  نوع پذیرش

  کد رشته

  تعداد واحد

  ترم اول

  مبلغ شهریه ثابت و متغیر ترم اول

  1

  معارف اسلامی و فلسفه

  نیمه حضوری

  120

  انسانی

  2409

  13 واحد

  (650.000)+ 500.000=1.150.000 ریال

  2

  معارف اسلامی و فلسفه

  مجازی

  120

  انسانی

  5700

  13 واحد

  (650.000)+ 500.000=1.150.000 ریال

  3

  معارف اسلامی و کلام

  نیمه حضوری

  120

  انسانی

  2410

  13 واحد

  (650.000)+ 500.000=1.150.000 ریال

  4

  معارف اسلامی و کلام

  مجازی

  120

  انسانی

  5701

  13 واحد

  (650.000)+ 500.000=1.150.000 ریال

  5

  معارف اسلامی و تاریخ

  نیمه حضوری

  120

  انسانی

  2411

  13 واحد

  (650.000)+ 500.000=1.150.000 ریال

  6

  معارف اسلامی و تاریخ

  مجازی

  120

  انسانی

  5702

  13 واحد

  (650.000)+ 500.000=1.150.000 ریال

  7

  معارف اسلامی (شرایط خاص)

  نیمه حضوری

  120

  چند گروهی (انسانی-تجربی-ریاضی)

  7368

  15 واحد

  (750.000)+ 500.000=1.250.000 ریال

  8

  معارف اسلامی

  مجازی

  200

  چند گروهی (انسانی-تجربی-ریاضی)

  9902

  15 واحد

  (750.000)+ 500.000=1.250.000 ریال

   

  15) براي ثبت‌نام در موسسه آموزشي پژوهشي امام خيمني(ره) داشتن پست الکترونيکي (ايميل) ضروري است.

  ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره مجازي و نيمه حضوري كارشناسي معارف اسلامي، در روزهاي تعيين شده توسط سازمان سنجش (26/6/91 لغايت 29/6/91) انجام خواهد پذيرفت.

  نشاني مرکز عبارت است از: قم – بلوار محمد امين(ص)- خيابان گلستان- پلاك 27- مركز آموزش نيمه حضوري وابسته به موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)  شماره تماس 5-2908193-0251

  نشاني سايت موسسه آموزشي پژوهشي امام خيمني(ره) www.iki.ac.ir

  نشاني سايت بخش نيمه حضوري www.ikdu.ir

  نشاني سايت بخش مجازي www.ikvu.ac.ir

  نشاني پست الكترونيكي : ikdu@qabas.net

  ساختمان مرکزی : بلوار محمد امین(ص) ، بلوار جمهوری اسلامی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  ساختمان مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری : بلوار محمد امین(ص) ، خیابان گلستان ، نبش کوچه 7 ، پلاک  27

    تلفن :    025 32 90 81 93 - 5   فکس :   025 32 93 19 98     كد پستي: 3716684171